داری به صفحات تاریخ میپیوندی عسیسم

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


 دخترا به همراه پدرجانشان اومدن دنبالم که بریم خونه حسنا  از ماشین میپره بیرون و میاد تو دانشکده دنبال مامی. دانشجوها تازه از آزمایشگاه رفتند و دارم وسایلم رو جمع میکنم که میاد تو  تاقم و با تعجب میپرسه این چیه مامان؟

من: کامپیوتره دیگه عزیزم تا حالا ندیدی؟

حسنا: نه

من: همون لب تاپه

حسنا: لب تاپ نیسسسسسسسسسسست که. این چیه؟!!!!!

من: مامان جون همون کارای لب تاپ رو میکنه

قانع که نشد

ولی من قانع شدم که دیگه داری به صفحات تاریخ متصل میشی کامی جون


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای