هر چی میکشیم از دست این بشر اولیه است

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


ثنا: مامان نوشتن رو کی اختراع کرد

من: خب اولش هر کس سواد داشت تو مکتبخونه به کسایی که سواد نداشتن نوشتن یاد میداد بعد مدرسه اجباری شد و همه رفتند مدرسه

ثنا: نه نه میخوام بدون اولین بار نوشتن چجوری به وجود اومد

من: آهان خب بشر اولیه همزمان با یادگرفتن حرف زدن و اینا کم کم نوشتن رو هم اختراع کرد واسه خودش

ثنا: بشر اولیه یعنی چی؟

من: یعنی آدمایی که اولین بار روی زمین بودند

ثنا(با عصبانیت انگار که من مسبب همه بدبختیهای عالمم): خب این بشر اولیه که نوشتن رو آفرید(!) نمیتونست فقط یدونه"ت" درست کنه به جای دو تا؟! نمیتونست یدونه"س" درست کنه به جای سه تا؟!

من

ثنا

بشر اولیه


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها